Thursday, December 19, 2013

Yaad aayi

kabhi sochta hoon to tu yaad aayi ,
kabhi nahi bhi socha to bhi tu hi yaad aayi, 
yaad mein bhi yaad tu hi aayi,
aur bhoole mein bhi yaad tu aayi.
reh gaya kahin mera ansh kuch,
to usme bhi tu yaad aayi ,
kabi mandir ke  deep mein
to kahin deep ke  ansh  mein yaad aayi,
kahin pankaj ki khusboo fhelati bhavna mein yaad aayi,
kabhi mandir mein kabhi vidhyalaya mein ,
kabhi khud mujhe mein tu yaad aayi.
ab yaad nahi kahin kuch bhi aur mujhe,
per meri her aarti mein tu yaad aayi,
kabhi mere bharat ke kaushal vartmaan mein ,
to kahin om ki sampoornta mein yaad aayi.
kabhi sochta hoon to tu yaad aayi,
aaj dekhta hoon to tu yaad aayi.

No comments:

Post a Comment